משלוח חינם מעל 499 שח

אין מוצרים בסל הקניות.

כניסה
הרשמה

תקנון

תקנון אתר אינטרנט ginatfaiman

עודכן לאחרונה בתאריך 01/12/2021

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.ginatfaiman.com

השימוש המפורטים להלן בתקנון זה להלן: “התקנון”

1 .תנאי שימוש באתר

1.1 .תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את

אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

2.1 .השימוש בלשון נקבה בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום

בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר במשתמע.

3.1 .שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר

בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך

מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים

הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

4.1 .נא לקרוא את מדניות החזרה והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות

מחייב בינך לבין “גינת פיימן”, לכל דבר ועניין.

5.1 .בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות

תקנון זה.

6.1 .תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת וגינת פיימן שומרת על זכותה

לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן

בהוראות התקנון.

7.1 .המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי גינת פיימן יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות

שבוצעו דרך האתר.

8.1 .בכל מקום בו מצוינת גינת פיימן בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה.

9.1 .גינת פיימן עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם

עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי החברה לא תישא באחריות כלשהי

לעניין מידע זה.

10.1 .בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לגינת פיימן דרך פרטי הקשר המצוינים להלן

בסעיף 7 לתקנון.

2 .אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע

רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: “משתמש” ו/או “לקוח”), מצהיר, מסכים ומתחייב

לעמוד בכל התנאים הבאים:

1.2 .לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא

באתר בין אם המידע כאמור שייך גינת פיימן ובין אם לצד ג’.

2.2 .לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, (עירום לרבות חלקי),

אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים

הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים

או ישויות, מידע פרטי או סודי. גינת פיימן תהא רשאית לסיים מיידית את השימוש של

משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

3.2 .לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע,

תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה

של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים,

תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

3 .השירותים המוצעים באתר

1.3 .התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין

התמונה.

2.3 . גינת פיימן רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת

ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת

השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3 . גינת פיימן רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה

אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. גינת פיימן תהיה רשאית

להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת.

4.3 .הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה

5.3 .מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע

ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק.

אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. גינת פיימן ו/או החנות לא לוקחת אחריות

על פרטים שגויים שהוזנו.

6.3 .מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים

ואזרחיים. גינת פיימן שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים,

חלקיים או לא מדויקים.

7.3 .הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי  ופיי פאל

בלבד, ובכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה

ע”י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.

4 .ביטול עסקה ע”י הלקוח

1.4 .הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן

התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”), באמצעות מסירת הודעה בכתב

על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים בסעיף 7 להלן בתקנון זה.

2.4 .לקוח רשאי לבטל עסקה, לפי הכתוב באתר תחת קטגוריית מדיניות החזרה

3.4 .החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה

על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי.

4.4 .לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות

וכדומה.

5.4 .החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בחנות און ליין/ו או בסטודיו

ובכפוף להצגת חשבונית בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.

5 .ביטול עסקה ע”י גינת פיימן

גינת פיימן תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1.5 .אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר

המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.

2.5 .אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר

המוצר ו/או תיאור המוצר.

3.5 .במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור:

פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות,

שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, כח עליון, מגיפה עולמית תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של גינת פיימן.

4.5 .במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים

נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

5.5 .אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

6.5 .כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתה של גינת פיימן שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

6 .קניין רוחני וזכויות יוצרים

1.6 .האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה,

צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב )להלן:

“המידע”( מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות

יוצרים של מדינות אחרות ושייכים גינת פיימן ו/או לצדדים שלישים אחרים.

2.6 .חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש

במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני

של גינת פיימן לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם גינת פיימן התירה זאת במפורש בכתב

ומראש.

3.6 .כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר )וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות

ובין אם המדובר בזכויות שטרם “הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם ” גינת פיימן “, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים,השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של גינת פיימן והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

7 .שירות לקוחות

1.7 לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל גינת פיימן בכתובת הדודאים 1/47 חדרה

2.7 בפרטים הבאים:

050-9810820

3.7 .דוא”ל: ginatfaiman@gmail.com ( נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח דוא”ל(.

8 .אבטחת מידע

1.8 .החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע

שמוסרים לקוחות.

2.8 .כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן DSS PCI

ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי גינת פיימן. במקרים שאינם בשליטתה

ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר

שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו

שימוש שלא בהרשאה.

3.8 . גינת פיימן מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי

תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות

התקנון ולכל דין.

4.8 .הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או העתקה ו/או

הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של: ,”PageScrape” “Robot”, “Link-Peep”

“Spider “או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק

ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה .לא

לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה

כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים,

לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

5.8 .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא

רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע

או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

9 .מדיניות הגנת פרטיות באתר

1.9 .פרטיות משתמשי האתר חשובה לגינת פיימן. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי

ו/או לקוחות האתר, החנות מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות

האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר

לגבי איסוף מידע.

2.9 .ייתכן גינת פיימן ו/או החנות תמסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר

על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם גינת פיימן תסבור,

בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות

לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך

הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

3.9 .במידה והנך )מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל(, אנא שים לב

כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת

פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או

לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות

פרטיות זו.

4.9 .במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק

למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם

אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה

ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך

לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

5.9 .במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש

כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו,

כשמידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר

המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו’, אך לא כל פרט

מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

6.9 .בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר לגינת פיימן תחת הלשונית “צור קשר”

באתר או בפרטים המצוינים בסעיף 7 לעיל בתקנון זה, וגינת פיימן תשתדל לפעול בהתאם

לבקשה.

10 .תנאים כלליים

1.10 .האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות

(As Is)

2.10 .האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות

פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם

נשלטים ו/או קשורים גינת פיימן. למען הסר ספק, גינת פיימן לא תהיה אחראית בכל צורה

שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. בילי האוס רשאית לפי שיקול דעתה

הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

3.10 . גינת פיימן ו/או החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף,

תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות

האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל

סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי אחר.

4.10 .הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי על השימוש ו/או על תחזוקתו הנדרש של המוצר אשר

נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.

5.10 .החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא

המחייב.

6.10 .המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים

מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). על המשתמש רשאי לבצע עסקאות חוקיות,

בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה ו/או

הצגה ללא היתר באתרים אחרים, ביצוע הזמנות סרק, ורכישות שמטרת הביצוע שלהן

הינה לשם מרמה.

11 .ברירת דין ובוררות

1.11 .הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל

סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (גינת פיימן)

בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי,

לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות

של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

2.11 .היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת,

סמכות לבימ”ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.